Η LEAN MANAGEMENT διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:
Δημιουργία αποτελεσματικών πωλητών σε
τετ-α-τετ συναντήσεις με πελάτες

£ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Να πολύ-εξειδικεύσει πωλητές, προσωπικό πρώτης γραμμής και προϊσταμένους πωλήσεων σε  τεχνικές καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη εντυπωσιακών αποτελεσμάτων πωλήσεων σε ΤΕΤ-Α ΤΕΤ συναντήσεις με πελάτες .